Advertència Legal

Tots els continguts d’aquest website estan protegits per les lleis de copyright vigents.

PerePau P.Productions es reserva els drets de propietat i copyright de tot el material, imatges i textos, contingut en aquest website.

Així­ mateix, es prohibeix copiar, reproduir, republicar, enviar, transmetre, modificar o distribuir, total o parcialment, tot el material d’aquest website sense el consentiment escrit de PerePau P.Productions.